چهره آقای رئیسی با این کابینه و افراد به شدت تخریب شده؛ نگران ایشان هستم

محمد مهاجری با اظهار اینکه کابینه رییسی به شدت او را تخریب کرده است گفت: خدا را شاهد میگیرم دلم برای این سیداولاد پیغمبر می‌سوزد.

چهره آقای رئیسی با این کابینه و افراد به شدت تخریب شده؛ نگران ایشان هستم کد خبر: 629459 | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۲۱:۲۰:۰۰ اعتمادآنلاین |

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا با روزنامه شرق گفت‌وگو کرده است.

به گزارش شرق، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

  • رئیسی را متهم به مواضع و سخنان غیرواقعــی یا کذب نمی کنم. او به صورت عمدی و آگاهانه ادعاهای خلاف واقع مطرح نمی کند.
  • آقای رئیسی برخی از ادعاها،آمارها و مواضع ناصحیح اعضــای دولت خود را باور میکند و همان اطلاعات را به رســانه ها و گروههای مرجع ارائه می کند. خب نمی شــود که در محضــر مردم این ادعاها را بدون کوچکترین صحت ســنجی مطرح کرد؛ چون برای همیشه که ماه پشت ابر نمی ماند، بالاخره یک روز ، یک جایی هم خلاف این ادعاها ثابت می شود و این مسئله بیشتر مردم را ناراحت میکند.
  • (درباره توییتی که علیه اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور زده بود): خدا را شــاهد می گیرم که فقط برای حفظ حیثیت این سید اولاد پیغمبر این توییت را زدم. چهره آقای رئیسی با این کابینه و افراد به شدت تخریب شده است. من نگران ایشان هستم که در ادامه مسیر با این افراد به کجا خواهند رسید؟
  • کابینه و دولت ســیزدهم با افرادی همراه شــده که نه تنها ادعاهای غیرصحیح خود را مکرر به خورد رســانه و مردم میدهند، بلکه هرکسی که حرف آنها را باور نکند، متهم به دروغگویی میکنند.حتی اگر کســانی هــم ادعاهای آنها را زیر ســؤال ببرند، تهدیــد می کنند.
  • حضرات تلاش دارند جای متهم و شــاکی را عوض کنند. وقتی خودشان ادعاهاو سخنان غیرصحیح و ناصواب را مطرح میکنند و در مقابل دیگران را متهم به دروغگویی میکنند و با تهدید از قوه قضائیه خواستار برخورد با این افراد هستند.
  • واقعا برخی افراد این دولت نماد، اســطوره و سمبل ســخنان ناصواب و غیرواقع هســتند. اگر به واقع قرار به پاسخگویی و محاکمه برای کذب گویی باشد، این افراد در اول فهرست و در اول صف قرار دارند.
  • (در پاسخ این سوال که شایع است اســت که به تدریج به قالیباف نزدیک شــده اید و همراه با جریان قالیباف علیه جبهه پایداری موضع گرفته اید): من الان نباید به این ادعا بخندم؟! من و آقای قالیباف؟! مگر می شود؟! چنین چیزی شــدنی است؟! ممکن است کســی تصور بکند که اگر کسی با دولت رئیســی و جبهه پایداری دربیفتد، به ســود قالیباف باشــد یا اگر برعکس کسی بخواهد با قالیباف دربیفتد به نفع پایداری باشد.
  • این یک واقعیت است؛ اما اینکه بخواهیم از این دعوا، ماهی سیاســی بگیریم، نه من چنین چیزی را قبول نداشته و ندارم. محمد مهاجری به هیچوجه به جریان قالیباف و شــخص قالیباف نزدیک نخواهد شــد. تا وقتی که زنده هستم، به جرگه قالیباف نخواهم پیوست.
  • در پاسخ به سوال مجدد که عدم ورود وی به موضوع سیسمونی گیت را به معنی حمایت او از قالیباف دانست: در آن موضوع وارد نشدم چون تصورم این اســت که این دست مســائل به زندگی شخصی افراد ربط دارد. من در طول فعالیت سیاسی و رسانه ایم هیچگاه به زندگی شخصی افراد ورود نکرده و نخواهم کرد؛ چون این کار را نامردی سیاسی میدانم. خوشبختانه تاکنــون هم هیچگاه نامردی سیاســی در قبال هیچکدام از افــراد و جریانهای سیاســی نداشــته ام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *